Mødedato: 07-02-2011

Finansiel Stabilitets overtagelse af Amagerbanken

Resumé

Sagen vedrører Finansiel Stabilitet A/S’ (herefter Finansiel Stabilitet) overtagelse af enekontrollen over alle væsentlige dele af Amagerbanken Aktieselskabs (herefter Amagerbanken) virksomhed. Efter anmeldelsen er det blevet oplyst, at Amagerbanken ikke har været i stand til at opfylde den af Finanstilsynet fastsatte frist for overholdelse af kapitalkravene i lov om finansiel virksomhed. Der er derfor indgået en aftale med Finansiel Stabilitet om overdragelse af alle væsentlige dele af Amagerbankens virksomhed, hvorved der er tale om en anmeldelsespligtig fusion. Ved overdragelsen opnår Finansiel Stabilitet enekontrol over alle væsentlige dele af Amagerbankens virksomhed. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Bank

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Bankvirksomhed inden for områderne: Privat, erhverv samt værdipapir og udlandsforretninger