Mødedato: 24-06-2011

Finansiel Stabilitets overtagelse af Fjordbank Mors AS

Resumé

Sagen vedrører Finansiel Stabilitet A/S’ (herefter Finansiel Stabilitet) overtagelse af enekontrollen over alle væsentlige dele af Fjordbank Mors A/S’ (herefter Fjordbank Mors) virksomhed. Finansiel Stabilitet er etableret af økonomi- og erhvervsministeren, jf. § 3 i lov om finansiel stabilitet. Fjordbank Mors udgør sammenlægningen af Morsø Sparekasse og Morsø Bank, der fusionerede 1. november 2010. Banken har rødder tilbage til 1852 forankret i Nordvestjylland med hovedsæde i Nykøbing Mors. Banken leverer ydelser indenfor privat, erhverv og investering. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Den finansielle sektor

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Bankvirksomhed inden for områderne: Privat, erhverv og investering