Mødedato: 09-10-2011

Finansiel Stabilitets overtagelse af Max Bank AS

Resumé

Sagen vedrører Finansiel Stabilitet A/S’ (herefter Finansiel Stabilitet) overtagelse igennem et datterselskab af enekontrollen over alle væsentlige dele af Max Bank A/S’ (herefter Max Bank) virksomhed. Staten ejer, via Erhvervs- og Vækstministeriet, 100 pct. af aktierne og har den fulde stemmeret i Finansiel Stabilitet, hvorved staten har enekontrol over selskabet. Max Bank udgør sammenlægningen af Max Bank og Skælskør Bank, der fusionerede med regnskabsmæssig virkning per 3. september 2010. Banken har rødder tilbage til 1901 (Max Bank) og 1876 (Skælskør Bank). Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7. Se også Sparekassen Sjælland AS’ køb af dele af Max Bank af 2011 AS.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Bank

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet