Mødedato: 22-04-2012

Finansiel Stabilitets overtagelse af Sparekassen Østjylland

Resumé

Fusionen vedrørte Finansiel Stabilitet A/S’ (Finansiel Stabilitet) overtagelse af Sparekassen Østjylland. Finansiel Stabilitet A/S’ aktiviteter indgår som en del i regeringens overordnede bestræbelser for at sikre finansiel stabilitet i Danmark. Finansiel Stabilitet er etableret og ejet af Erhvervs- og Vækstministeriet, jf. § 3 i lov om finansiel stabilitet af 10. oktober 2008. Finansiel Stabilitet består af følgende selskaber: Amagerbanken af 2011 A/S, Fjordbank Mors af 2011 A/S, FS Bank A/S, FS Ejendomsselskab A/S, FS Finans A/S, FS Pantebrevsselskab A/S og Max Bank af 2011 A/S. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Bank

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet