Mødedato: 17-02-2012

Finansministeriets erhvervelse af aktier i vestjyskBANK

Resumé

Sagen vedrører Finansministeriets erhvervelse af aktier i vestjyskBANK A/S. vestjyskBANK har hovedsæde i Lemvig og har afdelinger i 20 byer, primært i Midt- og Vestjylland. vestjyskBANK leverer pengeinstitutydelser indenfor privat, erhverv og investering. Banken har 627 ansatte. Finansministeriet har overordnet ansvaret for Danmarks finanspolitik og statsbudgettet. Finansministeriet har tillige ansvaret for en række aktiebesiddelser i danske selskaber, herunder Aarhus Lokalbank. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Bank

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet