Mødedato: 25-11-2020

Finansministeriets erhvervelse af Evida Holding A/S

Resumé

Finansministeriet erhverver ved transaktionen enekontrollen over Evida fra Energinet. Evida ejer og driver det nationale gasdistributionsnet inden for rammerne af naturgasforsyningsloven. Evida har endvidere begrænsede aktiviteter vedrørende køb og salg af gas til balanceformål med henblik på opretholdelse af den fysiske balance i distributionsnettet. Evida består af de tidligere regionale gasdistributionsselskaber; (i) Dong Gas Distribution A/S, (ii) NGF Nature Energy Distribution A/S og (iii) HMN GasNet P/S samt Aalborg Forsynings naturgasnet. Evida kontrollerer datterselskabet Dansk Gasteknisk Center A/S, der er en rådgivnings- og udviklingsvirksomhed inden for energi og miljø med fokus på energigasser. Finansmisteriet overtager som led i transaktionen ligeledes kontrollen med Dansk Gasteknisk Center A/S, mens 13,9 pct. af aktierne i Dansk Gasteknisk Center A/S fortsat vil være ejet af Energinet. Finansministeriets arbejde består i at bistå regeringen med udarbejdelsen af det årlige finanslovsforslag og den efterfølgende vedtagelse af finansloven i Folketinget. Herudover er Finansministeriets hovedansvarsområder: (i) Økonomisk politik, (ii) Effektiv regulering, produktivitet og vækst, (iii) EU og international økonomisk politik, (iv) Offentlige finanser, (v) Kommuner og regioner og (vi) Statens selskaber. Finansministeriet kontrollerer Ørsted A/S, der bl.a. er aktiv inden for områder i naturgassektoren i Danmark, herunder: (i) Salg af naturgas til slut-kunder (erhvervskunder) (ii) Engroshandel med naturgas, og (iii) Ejerskab og operatør af opstrømsledningerne i Nordsøen. KFST godkendte fusionen, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant