Mødedato: 30-01-1998

Fiskeavisen ctr. Konkurrencerådet

Resumé

Ved skrivelse af 31. august 1995 klagede advokat Søren Noringriis på vegne af Fiskeavisen v/redaktør Tommy Pedersen, Gilleleje, over et af Konkurrencerådet den 9. august 1995 i henhold til konkurrencelovens § 12, stk. 2, meddelt påbud om optagelse af annoncer fra 2 forhandlere af lystfiskergrej. Klageren påstod påbuddet ophævet. Konkurrencerådet påstod modsætningsvist afgørelsen stadfæstet. Konkurrencerådet anførte, at klageren besad en dominerende stilling på markedet, og det kunne således ikke accepteres, at klageren betingede sig at udvælge aftagere efter subjektive kriterier. Konkurrencerådets afgørelse af 9. august 1995 blev således stadfæstet.

Myndigheder

Ankenævn

Regler

kl § 11

Udfald

Problem

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Leveringsnægtelse