Mødedato: 26-03-2020

FK Distribution A/S mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Resumé

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen havde den 5. december 2018, 1. juli, 16. august, 27. september og 4. oktober 2019 delvist nægtet FK Distribution A/S aktindsigt i en sag, hvor FK Distribution var part. FK Distribution indbragte dette for ankenævnet og ønskede mundtlig behandling af spørgsmålet. Dette afviste ankenævnet. Herefter blev sagen behandlet skriftligt. Konkurrenceankenævnet afviste at indrømme aktindsigt ved kendelse af 28. maj 2020. Sø & Handelsretten stadfæstede dette ved dom af 19. februar 2021. Det fremgår ikke, hvad den underliggende sag omfatter, men formentlig er det misbrugssagen mod FK, som blev afgjort 30/6-2020.

Myndigheder

Ankenævn

Regler

Aktindsigt

Udfald

Afvisning

Opfølgninger

Anket?

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant