Mødedato: 29-04-2022

Flodbyen Randers P/S som et selvstændigt fungerende joint venture

Resumé

Transaktionen omfatter dannelsen af AP Ejendomme P/S’ og Randers Kommunes etablering af det selvstændigt fungerende joint venture Flodbyen Randers P/S. Det selvstændigt fungerende joint venture Flodbyen Randers P/S vil efter fusionen være ejet i fællesskab af AP Ejendomme P/S og Randers Kommune. Randers Kommune vil på tidspunktet for indgåelse af aftalen eje 49 pct. af Flodbyen Randers P/S og AP Ejendomme vil eje 51 pct. af Flodbyen Randers P/S. Flodbyen Randers P/S skal forestå arealudviklingen af ca. 245.000 m2 med en forventet samlet byggeret på 170.000 etagemeter i forbindelse med et byudviklingsprojekt i Randers Kommune ved navn ”Flodbyen Randers – Byen til Vandet”. Randers Kommune driver sædvanlige kommunale aktiviteter. Randers Kommune ejer derudover selskaberne Vandmiljø Randers A/S og Randers Havn. Randers Kommune udlejer i begrænset omfang kommunale bygninger og ejer endvidere en række ældreboliger, hvor udlejning og administration håndteres af tredjepart. AP Ejendomme er ejet og kontrolleret af AP Pension livsforsikringsaktieselskab som er ejet og kontrolleret af Foreningen AP Pension f.m.b.a. AP Pension udbyder livsforsikrings- og pensionsprodukter. Som led i sine investeringsaktiviteter udvikler, driver og udlejer AP Pension via datterselskabet AP Ejendomme, boliger og erhvervsbyggeri i hele Danmark, som foreningens egne kunder har fortrinsret til at leje sig ind i. Fusionen blev godkendt efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Samhandeler

Ikke relevant