Mødedato: 19-12-2012

FOF-Landsforeninges vedtægter

Resumé

Konkurrece- og Forbrugerstyrelsen fandt, at bestemmelser i FOF-Landsforeningens (FOF) vedtægter om, at der højst måttes oprettes en lokalafdeling pr. kommune, var en markedsopdeling og derfor omfattet af forbuddet i kl § 6. FOF tilkendegav herefter tilsagn om, at ville ændre den pågældende bestemmelse, således at der ikke skete en markedsopdeling. Konkurrencerådet gjorde tilsagnet bindende efter KL § 16a.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Tilsagn

Opfølgninger

Tilsagn

Litra

§6

Brancher

Voksenuddannelse

Samhandeler

Nej

Metoder

SSNIP; Efterspørgselssubstitution; udbudssubsition

Produktmarkeder

salg af betalingskanaler, iii) et marked for tv-reklamer samt iv) 4 delmarkeder for distribution af tv-kanaler