Mødedato: 15-08-2007

Forbruger-Kontakt Distribution a-s mod Konkurrencestyrelsen

Resumé

Forbruger-Kontakt Distribution A/S (herefter Forbruger-Kontakt) indgav den 22. september 2005 en klage til Konkurrencestyrelsen over Post Danmark A/S’ pris- og rabatsystem for magasinpost, som Forbruger-Kontakt mente udgjorde misbrug af dominerende stilling på markedet for distribution af adresserede forsendelser i Danmark. I forbindelse med sagens behandling anmodede FK om partsstatus og aktindsigt. Dette blev ikke imødekommet. Spørgsmålet blev indbragt og opretholdt af ankenævnet.

Myndigheder

Rådet

Regler

Aktindsigt

Udfald

stadfæstet

Opfølgninger

Nej