Mødedato: 20-05-2009

Forbruger-Kontakts vs. Post Danmarks (dom om erstatning)

Resumé

På baggrund af konkurrencerådets afgørelse af 29. september 2004 om Post Danmarks diskriminerende prisdumpninger, rejste ofret herfor (Forbruger Kontakt) krav om erstatning. Landsretten tilkendte sagsøger en skønsmæssig erstatning på DKK 75 millioner med udgangspunkt i bevisførelsen. Efter Post Danmark blev frikendt for det underliggende misbrug, blev sagen dog lukket ved, at sagsøger tog bekræftende til genmæle i forhold til sagsøgtes frifindelsespåstand.

Myndigheder

Dom

Regler

kl § 11

Udfald

erstatning

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Brancher

Post

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant