Mødedato: 24-11-1999

Forbrugerrådets klage over MD Foods prisforhøjelser

Resumé

Forbrugerrådet klagede over, at MD Foods havde varslet prisforhøjelser på deres mejeri-produkter. MD Foods begrundede prisforhøjelsen med stigende omkostninger til løn, distribution og emballage. Konkurrencerådet fandt ikke, at prisforhøjelserne efter det foreliggende var i strid med konkurrenceloven (misbrug af dominerende stilling).

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 11

Skadesteorier

Urimelige vilkår

Brancher

Mejeri

Samhandeler

Ikke angivet

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet