Mødedato: 30-08-2000

Forbud mod mindstelejepriser på videogrammer

Resumé

Konkurrencestryelsen fandt, at DVS Entertainment I/S’ forhandler betingelser vedr. pre-release af film, var omfattet af forbudet i KL § 6, stk. 1, jf. stk. 2, nr. 1, idet aftalen fastsatte en minimums lejepris på kr. 35,00 pr. døgn. Konkurrenceankenævnet fandt ved kendelse af 26/9-00 ikke grundlag for at antage, at en efterlevelse af den påklagede afgørelse i tiden, indtil Ankenævnets stillingtagen forelå, kunne medføre skadevirkninger, som kunne begrunde, at der skulle tillægges klagen opsættende virkning. Konkurrenceankenævnet stadfæstet rådet afgørelse ved kendelse af 16/1-01.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 2, nr. 1

Skadesteorier

Priskoordinering

Brancher

Udlejningsfilm

Samhandeler

Ikke angivet