Mødedato: 26-07-2018

Ford Motor Company LLC’s erhvervelse af enekontrol over Forso Nordic AB

Resumé

Sagen vedrører Ford Motor Company LLC’s erhvervelse af enekontrol over Forso Nordic AB. Ved transaktionen overdrager Credit Agricole Consumer Finance S.A. sin aktiebeholdning på 50 pct. + én aktie i Forso Nordic AB til Saracen HoldCo AB, hvorved Ford Motor Company LLC erhverver enekontrol over Forso Nordic AB. Forso Nordic AB udbyder finansieringsydelser til bilkøb til privatkunder og erhvervskunder samt lagerfinansiering til autoriserede Fordforhandlere i de nordiske lande. Saracen HoldCo AB har ikke andre aktiviteter end at eje aktier i Forso Nordic AB. Saracen HoldCo AB ejes og kontrolleres som nævnt ultimativt af Ford Motor Company LLC, som er en international bilproducent, der gennem sit helejede datterselskab, Ford Motor Credit Company LLC, udbyder finansieringsydelser uden for de nordiske lande. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant