Mødedato: 20-02-2013

Foreningen Danske Revisorers kollegiale regler

Resumé

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fandt, at bestemmelser i Foreningen Danske Revisorers (FDR) vedtægter om ikke forsøge at sikre sig kollegers opgaver ved at tilbyde sin tjeneste til honorarer, som ligger under medlemmets sædvanlige beregning for tilsvarende opgaver og om ikke at tage kontakt til en syg eller afdød kollegas kunder uden tilladelse, var konkurrencebegrænsende og dermed omfatter af forbuddet i KL § 6, stk. 1. Konkurrencerådet meddelte FDR, at foreningen havde overtrådt KL § 6, stk. 1, og påbød FDR at vedtage, praktisere eller håndhæve bestemmelser, der har samme eller tilsvarende formål som de ovenfor nævnte bestemmelser.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

Påbud

Opfølgninger

Nej

Litra

§6, stk. 1, jf. stk. 3

Brancher

Revision

Samhandeler

Nej

Produktmarkeder

a) revision og regnskabsydelser, b) skatterådgivning c) likvidations- og konkursassistance og d) andre relateret servicetdelser, herunder forskellige former for ledelsesrådgivning til SMV