Mødedato: 29-11-2006

Forespørgsel om fortolkning af den ændrede bogprisdispensation

Resumé

Den danske Boghandlerforening henvendte sig til Kulturministeriet med henblik på at få præciseret, hvornår en bog med fast pris skulle frigives prismæssigt i forbindelse med udsendelse af en bogklubudgave af bogen. Herunder om det var, når bogklubudgaven markedsføres overfor forbrugeren, eller når den var til rådighed for forbrugeren. Bogbranchens Fællesråd orienterede om, at Forlæggerforeningen og Den danske Boghandlerforening havde vedtaget en implementering af Konkurrencerådets afgørelse af 29. marts 2006 i de gældende samhandelsregler, hvor det for så vidt angår bortfald af den faste pris, når en bog ”udsendes” i bogklubudgave præciseres, at der er tale om ”den dag, hvor bogklubprisen offentliggøres overfor medlemmerne eller i en kampagne”

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Opfølgninger

Nej

Brancher

Bog

Samhandeler

Ikke angivet