Mødedato: 26-05-2004

Forlængelse af fritagelse af aftaler mellem Århus Kommune og Århus MiljøCenter

Resumé

Konkurrencestyrelsen forlængede efter anmodning, fritagelsen af Århus Kommunes eneretsaftale med Århus Renholdingsselskab, som havde skiftet navn til Århus MiljøCenter, jf. KL § 8, stk. 1. Forlængelsen skete under hensynstagen til en effektiv samfundsmæssig ressourceanvendelse. Desuden oplyste Århus Kommune, at aftalen ville sendes i udbud, således at sidste opgaveoverdragelse ville ske i august 2005.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

fritagelse jf. § 8

Opfølgninger

Nej

Litra

§9

Brancher

Affaldshåndtering

Samhandeler

Ja