Mødedato: 28-08-2002

Forlængelse af fritagelse for masteaftaler (Mastesag II)

Resumé

Konkurrecestyrelsen meddelte en fritagelse efter KL § 8, stk. 1, jf. stk. 3, til en brancheaftale i Telekommunikationsindustrien der fastlagde principperne for beregning af leje af master og pladser på master. Aftalen indholdte standarder for priskalkuler for leje af masteposistioner og i den nye aftale, var opsigelsesvarslet endvidere hævet fra 5 år til 10 år. Selvom styrelsen så en række problemer kunne samarbejde om mastepositioner også være konkurrencefremmende, hvorfor der kunne indrømmes fritagelse.