Mødedato: 31-08-2005

Forlænget fritagelse for Danske Fragtmænds aftaler

Resumé

Efter anmodning om forlængelse af den individuelle fritagelse af Danske Fragtmænds regler og aftalekonkstruktion, vuderede Konkurrencestyrelsen, at der ikke siden forlængelsen af den individuelle fritagelse i 2002 var sket sådanne ændringer i hverken aftalegrundlaget eller de øvrige forhold på markedet, at det kan begrunde en anden vurdering end i 2002. Betingelserne for individuel fritagelse i konkurrencelovens § 8, stk. 1, var derfor stadig opfyldt. Konkurrencestyrelsen har derfor forlænget fritagelsen i 4 år til den 29. april 2009.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

fritagelse jf. § 8

Opfølgninger

Nej

Litra

§8, stk. 1

Brancher

Fragtmænd

Samhandeler

Ikke angivet