Mødedato: 21-12-2005

Forsikring & Pensions gebyrhenstilling

Resumé

På baggrund af at Konkurrencestyrelsen igennem flere år havde påpeget , at det er en væsentlig hæmsko for den lave mobilitet på markedet for forbrugerforsikringer, at forbrugerforsikringer typisk kun kan opsiges en gang årligt, udsendte brancheforeningen Forsikring & Pension (F&P) en henstillet til branchen om, at indføre en fælles ordning, der sikrede alle forbrugere en forkortet opsigelsesadgang af deres forsikringspolicer. I den oprindelige hensilling var fastsat en række ekstraordinære gebyrer, hvilket styrelsen fandt betænkeligt. F&P trak foreslaget om de ekstraordinære gebyrer tilbager, hvorefter stryelsen var tiltreds med henstillingen.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej

Brancher

Forsikring/Pension

Samhandeler

Ikke angivet