Mødedato: 27-11-2002

Forsikringsbranchens aftale om panthaverdeklarationer

Resumé

Konkurrencestyrelsen meddelte i sagen F&P en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens § 9 angående en samarbejdsaftale om fælles panthaverdeklarationer. Aftalen vedrørte en række forsikringsselskabers anvendelse af standardblanketter og enslydende gebyrer i de situationer, hvor en kreditor m.v. (f.eks. et pengeinstitut eller et finansieringsselskab) havde underpant eller ejendomsforbehold i et motorkøretøj eller et løsøre. Styrelsen fandt ikket, at den anmeldte aftale om panthaverdeklarationer udgjorde en konkurrencebegrænsning omfattet af konkurrencelovens § 6, stk. 1.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl. § 6

Udfald

ikke indgreb

Opfølgninger

Nej

Litra

§6 stk. 1

Brancher

Panthaverdeklaration

Samhandeler

Ikke angivet