Mødedato: 29-09-2004

Forskelsbehandling af tilskud til rideklubber i samme kommune er lovlig

Resumé

Konkurrencestyrelsen afviste at behandle en klage over forskel i tilskuddet til forskellige rideklubber. Styrelsen afviste klagen, fordi tilsynsmyndigheden fandt, at kommunen var berettiget til afvise klagerens ansøgning om tilskud, hvis det medførte en merudgift for kommunen. Forskellen i tilskud var derfor lovlig og ikke i strid med konkurrenceloven § 11a.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11a

Udfald

intet problem

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Statsstøtte