Mødedato: 21-12-2011

Forsyning Helsingør AS og IS Nordforbrændings erhvervelse af fælles kontrol over Helsingør Kraftvarmeværk AS samt varmetransmissionslinje

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Forsyning Helsingør A/S og I/S Nordforbrænding. Forsyning Helsingør A/S og I/S Nordforbrænding har anmeldt en fusion vedrørende I/S Nordforbrændings overtagelse af 1/3 af aktierne i det af Forsyning Helsingør A/S’s ejede datterselskab Helsingør Kraftvarmeværk A/S. Forsyning Helsingør A/S ejes 100 pct. af Helsingør Kommune og er moderselskab for en række selskaber, der har aktiviteter inden for forsyningsområderne el, varme, vand, spildevand og affald. I/S Nordforbrænding er et fælleskommunalt interessentskab, hvor interessenterne er henholdsvis Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal klommuner. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant