Mødedato: 29-09-2015

Forsyningskoncernerne i Holbæk Kommune, Roskilde Kommune og Lejre Kommune sammenlægges til én forsyningskoncern

Resumé

Transaktionen indebærer fusionen af tre kommunale forsyningskoncerner (Holbæk Forsyning, Lejre Forsyning og Roskilde Forsyning), således at de tidligere tre kommunale ejere opnåede fælles kontrol. Roskilde Forsyning udfører afledning af spildevand og levering af fjernvarme og vand i Roskilde kommune. Derudover leverer selskabet i begrænset omfang vand til Lejre Kommune, samtidig med at dette har en begrænset produktion af elektricitet. Lejre Forsyning udfører afledning af spildevand og levering af vand til kommunens borgere og virksomheder. Holbæk Forsyning udfører afledning af spildevand og levering af vand og fjernvarme til Holbæk Kommunes borgere og virksomheder. Derudover har Holbæk Forsyning en begrænset produktion af elektricitet. Fusion fører ikke til stigende koncentration på markedet for produktion af fjernvarme, da varmeforsyningsnettet i hhv. Holbæk Kommune og Roskilde Kommune er fysisk adskilt fra hinanden. Grundet den fysiske adskillelse af de to kommuners varmeforsyningsnet vil fusionen heller ikke skabe en en vertikal forbindelse mellem produktion og distribution af fjernvarme på tværs af de to varmeforsyningsnet. Ledningsnettene til distribution af vand og spildevand er ligeledes fysisk adskilt mellem de tre kommuner, hvorfor der heller ikke skete en stigning i koncentration på markederne for distribution af hhv. vand og spildevand. Roskilde Forsyning leverer vand til Lejre Kommunes vandledningsnet, der er 100 pct. ejet af Lejre Forsyning, hvilket skabte en vertikal forbindelse mellem produktion af vand og distribution af vand. Som følge heraf var anmeldelse som forenklet anmeldelse udelukket. Imidlertid er produktion og distribution af vand underlagt en prisloftregulering, jf. bestemmelserne i Vandsektorloven, hvilke udelukkede prisstigninger. Roskilde Kommune og Holbæk Kommune var begge aktive på det østdanske marked for engrossalg af fysisk elektricitet. De to kommuners samlede el-produktion udgjorde dog langt under 15 pct. af det østdanske marked for engrossalg af fysisk elektricitet. Derfor er det østdanske marked for engrossalg af fysisk elektricitet ikke et berørt marked i nærværende fusion. Da fusionen ikke gav anledning til konkurrenceproblemer, godkendte KFST den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

energi

Samhandeler

Ikke relevant