Mødedato: 24-04-2023

Forum for Offentligt-Privat Samarbejde videreføres

Resumé

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil fortsat være sekretariat for Forum for Offentligt-Privat Samarbejde (FOPS), efter regeringen har besluttet, at forummet skal fortsætte