Mødedato: 27-09-2013

Fragt til forbrugerne

Resumé

KFST har gennemført en større analyse af de danske listepriser for at sende mindre pakker og her konkluderet at disse er højere end i en række sammenlignelige lande. Samtidig er konkurrencen om at omdele pakker øget i de seneste år. Analysen rummer en række interessante konklusioner. Det omfatter bl.a. at priserne i Danmark er markant højere end i udlandet. De danske listepriser på forsendelse af pakker på 1‐2 kg er fx 10 og 36 pct. højere end i udlandet, selv når der korrigeres for forskelle i moms. Tilsvarende er listeprisen for et prioriteret indenlandsk brevprodukt på 1 kg og pakkeprodukt på 2 kg i 2011 hhv. 17 og 14 pct. højere i Danmark end gennemsnit af EU9‐landene samt Norge. For en mindre dansk e‐handler, der sælger nogle af de mest handlede varer, er listeprisen ca. 14 pct. højere for forsendelserne end gennemsnit af listepriserne hos tilsvarende e‐handlere i Storbritannien, Sverige og Tyskland, når der korrigeres for forskelle i moms. KFST identificer nogle forklaringer herpå. Post Danmark er fritaget for at pålægge moms, hvilket giver Post Danmark en markant konkurrencefordel, hvilket kan gøre det svært for nye aktører at indtrænge på markedet. Konkurrencen i markedet i form af alternative udbydere er i hvert fald svag. KFST anbefaler å baggrund heraf, at momsfritagelsen revurderes og at der træffes tiltag til at indrømme aftagerne bedre prisinformationer og adgang til at fravælge bestemte operatører når de bestiller pakker.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Rapport

Udfald

Rapport

Opfølgninger

Nej

Litra

Ikke relevant

Skadesteorier

Ikke relevant

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke relevant

Produktmarkeder

Ikke relevant