Mødedato: 01-04-2014

Fremtidens detailhandel

Resumé

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen iværksatte i januar 2013 denne analyse af fremtidens detailhandel. Analysen udspringer af det konkurrencepolitiske udspil fra oktober 2012. For-målet med analysen er bl.a. at undersøge, om de nuværende rammer i tilstrækkelig grad un-derstøtter, at detailhandlens aktører kan agere, så konkurrencen og produktiviteten i sektoren kan øges.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Rapport

Udfald

Rapport

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen