Mødedato: 27-04-2005

Frit valg dokumentation for leverede timer i Aalborg Kommune

Resumé

Sagen var en opfølgning på Konkurrencerådets afgørelse af 17. december 2003 vedrørende Aalborg Kommunes fastsættelse af timepriser på personlig pleje og praktisk hjælp. Rådet vurderede, at kommunen havde overtrådt konkurrencelovens § 11 a om ulovlig, konkurrenceforvridende støtte. Kommunen havde blandt andet – uden at have dokumentation herfor – fordelt omkostningerne til personlig pleje og praktisk hjælp på et højere antal leverede timer, end hvad der måtte anses for at være realistisk. Alborg Kommune blev derfor meddelt et påbud om at bringe den ydede støtte til ophør. Kommunen tilkendegav, at den ville opfylde påbuddet ved at indregne den faktisk anvendte tid dokumenteret gennem en stikprøveundersøgelse, dvs. både på personlig pleje og praktisk hjælp. For så vidt angår ydelsen praktisk hjælp i rengøringsordningen blev det meddelt Aalborg Kommune, at Konkurrencerådet på baggrund af de oplysninger, der var tilvejebragt gennem kommunens stikprøveundersøgelse med de korrektioner, som Konkurrencestyrelsen efterfølgende havde foretaget, ikke fandt, at det fastsatte priskrav indeholdte konkurrenceforvridende støtte i strid med konkurrencelovens § 11a. Konkurrencerådet ville derfor ikke gå videre med sagen.

Myndigheder

Rådet

Regler

kl § 11a

Udfald

sag lukket

Opfølgninger

Nej