Mødedato: 21-04-2016

Fritz H. Schurs erhvervelse af Brd. Klee A/S

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem FS 14 ApS, ejet af Fritz H. Schur, og Brd. Klee A/S. Inden fusionen ejer Fritz H. Schur og virksomheder kontrolleret af Fritz H. Schur 48,73 pct. af stemmerettighederne og 44,69 pct. af aktiekapitalen i Brd. Klee. Fusionen finder sted ved, at Fritz H. Schur indirekte gennem selskabet FS 14 ApS overtager aktierne ejet af Jan Klee Holding ApS i Brd. Klee A/S. Fusionen medførte således en overgang fra fælleskontrol til enekontrol. Efter det oplyste overlappede parternes aktiviteter horisontalt på produktmarkedet for tekniske komponenter til maskinprodukter. Et marked, som parterne mente kunne opdeles i otte hypotetiske segmenter, hvor Brd. Klee opererer: 1) pneumatik, 2) lineære føringer og aktuatorer, 3) åbne transmissioner, 4) gear og gearmotorer, 5) el-styringer og omformere, 6) blæsere og pumper samt 7) motorer og 8) konstruktionselementer. Det relevante geografiske marked blev af parterne endvidere anset som globalt, men da deres kombinerede danske markedsandele ikke på nogle af disse oversteg 15 pct, holdt KFST det reelt åbent. Udover de horisontale overlaps var der en vertikal forbindelse mellem disse indenfor segmenterne konstruktionselementer, motorer og lineære føringer og aktuatorer. Både enkeltvis og samlet oversteg markedsandelen dog ikke 25 pct. på nogle af disse markeder. Da fusionen derfor ikke gav anledning til problemer, godkendte KFST den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Tekniske komponenter

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

1) Pneumatik, 2) lineære føringer og aktuatorer, 3) åbne transmissioner, 4) gear og gearmotorer, 5) el-styringer og omformere, 6) blæsere og pumper samt 7) motorer og 8) konstruktionselementer.