Mødedato: 15-03-2023

FSN Capital GP VI Limiteds erhvervelse af enekontrol over John Jensen A/S, A-Comfort ApS, Alvent A/S og WeCon A/S m.fl. 

Resumé

Transaktionen omfattede FSN Capital GP VI Limiteds erhvervelse af enekontrol over John Jensen A/S, Kjellerup Group A/S, EL-Team Fyn A/S, Blikkenslagerfirmaet Jesper Hansen ApS, MH Elektric A/S, Byens VVS og Blik Odense ApS, A-Comfort ApS, GL VVS A/S, Alvent A/S, WeCon A/S og Chvvs A/S. Men transaktionen oprettes et landsdækkende netværk af installatørvirksomgeder under navnet InstallatørGruppen. FSN Capital er en kapitalfond med investeringer inden for bl.a. lægemidler, udstyr til badeværelser, udvikling af solparker, software, samt lokale håndværkervirksomheder i Danmark, Norge og Sverige, der leverer ydelser inden for overfladebehandling, såsom malerarbejde, gulve, fliser og murerarbejde. Target i transaktionen er aktive indenfor VVS og blikkenslagerydelser, elinstallatørvirksomhed, herunder til elbiler og it-netværk og lysledere, adgangskontrol og overvågning samt brandsikring. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant