Mødedato: 18-05-2011

FSN Capital III Limited Partnerships overtagelse af HusCompagniet A/S og LejlighedsCompagniet ApS

Resumé

Sagen vedrører en fusion, hvorved FSN Capital III Limited Partnership overtager HusCompagniet A/S og LejlighedsCompagniet ApS. FSN Capital III Limited Partnership har den 7. april 2011 indgået aftale med FM-Søkjær Holding 1 A/S om erhvervelse af samtlige aktier i HusCompagniet A/S og samtlige anparter i LejlighedsCompagniet ApS og opnår med fusionen kontrollerende indflydelse i begge selskaber. HusCompagniet A/S bygger og sælger nøglefærdige typehuse under varemærket ”HusCompagniet”. Ca. 85 % af husene opføres på grunde ejet af køberne, mens HusCompagniet A/S for resterende kunder opfører huse på grunde ejet af HusCompagniet A/S, således at kunden køber hus med tilhørende grund. LejlighedsCompagniet ApS bygger og sælger nøglefærdige etageejendomme til beboelse. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Bygge- og anlægsvirksomhed m.m

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Opførsel af huse og lejligheder