Mødedato: 08-05-2019

FUJIFILM Corporation’s erhvervelse af enekontrol over Biogen (Denmark) New Manufacturing ApS

Resumé

Transaktionen indebærer, at FUJIFILM Corporation erhverver 100 pct. af aktierne i Biogen (Denmark) New Manufacturing ApS og overtager dermed enekontrol med virksomheden. FUJIFILM Corporation er en del af en japansk multinational koncern, som ultimativt er ejet af FUJIFILM Holdings Corporation. FUJIFILM-gruppen er aktiv inden for Imagine Solutions, Document Solutions og Healthcare & Material Solutions. FUJIFILM-gruppen er under FUJIFILM Holdings Corporation aktiv inden for udvikling af medicinske systemer, farmaceutiske produkter, regenerative medicin, udvikling og kontraktproduktion af lægemiddelstoffer mv. Biogen (Denmark) New Manufacturing ApS er en del af Biogen-gruppen. Biogen (Denmark) New Manufacturing ApS er udelukkende aktiv inden for kontraktproduktion af lægemiddelstoffer blandt andet Tysabri, og levering af accessoriske ydelser, såsom pakning af forskellige kommercielle og kliniske produkter til andre enheder i Biogen-gruppen. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant