Mødedato: 16-08-2013

fusion mellem 2 kommunale rensefællesskaber i hovedstadsområdet i én rensekoncern

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem de kommunale rensefællesskaber Lynettefællesskabet I/S og Spildevandscenter Avedøre I/S i en rensekoncern. Parterne i fusionen er HOFOR Spildevand Holding A/S, Lynettefællesskabet I/S og Spildevandscenter Avedøre I/S og en række tilhørende interessentkommuner. Fusionen blev godkendt efter forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant