Mødedato: 29-10-2012

Fusion mellem 6 kommunale spildevandsselskaber i hovedstadsområdet i én spildevandskoncern

Resumé

Fusionen vedrørte 6 kommunalt ejede spildevandsselskaber. Disse værende: Albertslund Spildevand A/S (Albertslund Kommune) Dragør Spildevand A/S (Dragør Kommune) Herlev Kloak A/S (Herlev Kommune) Hvidovre Spildevand A/S (Hvidovre Kommune) KE Afløb A/S (Københavns Kommune) Rødovre Spildevand A/S (Rødovre Kommune). Spildevandsselskaberne varetager – som hovedopgave – afledning af spildevand (inkl. regnvand og smeltevand) fra husholdninger, virksomheder, offentlige institutioner mv. inden for kommunegrænserne via distributionsnet i deres respektive ejerkommuner. Fusionen indebærer, at spildevandsselskaberne indskydes under et nystiftet holdingselskab, som indirekte eller direkte skal ejes af kommunerne i fællesskab. Holdingselskabet stiftes ved apportindskud af aktierne i de enkelte spildevandsselskaber. Anmeldelsen var fuldstændig samme dag. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant