Mødedato: 29-06-2012

Fusion mellem 8 kommunale vandselskaber i ovedstadsområdet i én vandkoncern.

Resumé

Fusionen vedrørte 8 kommunalt ejede vandselskaber og Københavns Energi A/S. Parterne i fusionen er følgende vandselskaber samt de tilhørende kommuner: Albertslund Vand A/S (Albertslund Kommune), Brøndby Vandforsyning A/S (Brøndby Kommune), Dragør Vand A/S (Dragør Kommune), Herlev Vand A/S (Herlev Kommune), Hvidovre Vand A/S (Hvidovre Kommune), KE Vand A/S (Københavns Kommune), Rødovre Vand A/S (Rødovre Kommune), Vallensbæk Vandforsyning A/S (Vallensbæk Kommune) og Københavns Energi A/S (Københavns Kommune). Fusionen indebærer, at vandselskaberne indskydes under et nystiftet holdingselskab, som indirekte eller direkte skal ejes af kommunerne i fællesskab. Holdingselskabet stiftes ved apportindskud af aktierne i de enkelte vandselskaber. Vandselskaberne fortsætter som selvstændige juridiske enheder. Derudover indskydes det nuværende Københavns Energi A/S i koncernen og bliver fælles serviceselskab for koncernens selskaber. KFST godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant