Mødedato: 28-03-2012

Fusion mellem AP Pension Livsforsikringsaktieselskab og Finanssektorens Pensionskasse

Resumé

Fusionen vedrørte AP Pension Livsforsikringsaktieselskab (AP) og Finanssektorens Pensionskasse (FSP). Transaktionen vil blive gennemført som en sammenlægning af AP og FSP med AP som det fortsættende selskab. FSP er en tværgående pensionskasse, som tilbyder overenskomstfastsatte pensionsordninger til ansatte i den finansielle sektor. FSP har i dag omkring 17.000 medlemmer. I tillæg til livs- og pensionsprodukter tilbyder FSP sundhedsforsikringer og forsikringer, som giver dækning ved visse kritiske sygdomme. AP er et livsforsikringsaktieselskab, ejet af AP Pension. AP Pension har til formål at drive livs- og pensionsforsikringsvirksomhed og anden tilknyttet virksomhed gennem AP og dets datterselskaber. AP har firmapension som kerneforretning, men leverer kommercielle pensions- og forsikringsløsninger til både virksomheder og private. AP har i dag omkring 90.000 pensionskunder og 195.000 kunder, som har tegnet en gruppelivsforsikring. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Pension og forsikring

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Ikke angivet