Mødedato: 28-04-2004

Fusion mellem Cingular Wireless og AT&T Wireless

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Cingular Wireless Corporation og AT&T Wireless Sevices Inc. Virksomheden Cingular ejes i fællesskab af BellSouth med 40 % og SBC med 60 %. Sidstnævnte virksomhed ejer en bestemmende indflydelse i TDC med en aktiepost på 41,6 %. De fusionerende virksomheder havde ingen aktiviteter og således heller ikke en andel af det danske marked, og fusionen kunne derfor ikke antages at have nogen effekt på det danske marked. Da fusionen således ikke antoges at ville medføre skabelse eller styrkelse af en dominerende stilling, der bevirkede, at den effektive konkurrence blev hæmmet i noget omfang, godkendte Konkurrencestyrelsen fusionen, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 2.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12 c stk. 2

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Telefonmarkedet

Samhandeler

Ikke relevant