Mødedato: 11-12-2020

Fusion mellem Den Jyske Sparekasse A/S og Vestjysk Bank A/S

Resumé

Ved transaktionen sker en sammensmeltning af Den Jyske Sparekasse A/S og Vestjysk Bank A/S med Vestjysk Bank A/S som den fortsættende enhed. Den Jyske Sparekasse er et sparekasseaktieselskab, der driver virksomhed som pengeinstitut i henhold til lov om finansiel virksomhed. Den Jyske Sparekasse er primært aktiv inden for detailbankmarkedet og det finansielle bankmarked. Den Jyske Sparekasse formidler endvidere produkter og tjenesteydelser på vegne af en række samarbejdspartnere inden for realkredit, investering, pension og forsikringer. Den Jyske Sparekasse har 20 afdelinger primært i Syd-, Midt- og Nordjylland. Vestjysk Bank er et aktieselskab, der driver virksomhed som pengeinstitut i henhold til lov om finansiel virksomhed. Vestjysk Bank er primært aktiv inden for detailbankmarkedet og det finansielle bankmarked. Vestjysk Bank formidler produkter og tjenesteydelser på vegne af en række samarbejdspartnere inden for realkredit, investering, pension og forsikringer. Vestjysk Bank har 15 afdelinger primært i Midt- og Vestjylland. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant