Mødedato: 19-12-2016

fusion mellem forsyningskoncerner i 9 kommuner til én forsyningskoncern

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem forsyningskoncernerne i Allerød Kommune, Ballerup Kommune, Egedal Kommune, Frederikssund Kommune, Furesø Kommune, Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Hørsholm Kommune og Rudersdal Kommune. Transaktionen indebærer, at de nuværende kommunale forsyningskoncerner (Frederiksund Holding A/S, Forsyning Ballerup A/S, Egedal Forsyning A/S, Furesø Forsyning A/S og Nordvand Holding A/S) fusioneres til én fælles forsyningskoncern i ét holdingselskab. Ligeledes indskydes Allerød Spildevand A/S, Hørsholm Vand ApS og Rudersdal Forsyning A/S i den fælles forsyningskoncerns holdingselskab. Derudover vil de eksisterende serviceselskaber (Frederikssund Forsyning A/S, Forsyning Ballerup Service A/S, Furesø Egedal Forsyning A/S, Forsyningen Allerød Rudersdal A/S og Nordvand A/S) samt den del af Hørsholm Vand ApS, der leverer serviceydelser, efterfølgende blive fusioneret til ét fælles serviceselskab. Det fælles serviceselskab vil sammen med de eksisterende forsyningsselskaber udgøre datterselskaber til det kommende fælles holdingselskab. Forsyningsselskaberne udfører hovedsageligt produktion og distribution af vand samt afledning og rensning af spildevand til kommunernes borgere og virksomheder. Egedal Kommune (Egedal Vandforsyning A/S), Furesø Kommune (Fure-sø Spildevand A/S), Hørsholm Kommune (Hørsholm Vand ApS) og Ballerup Kommune (Måløv Rens A/S) producerer elektricitet, der anvendes internt eller i begrænset omfang sælges til det østdanske marked for engrossalg af fysisk elektricitet. Parterne oplyser, at fusionsparternes produktion og distribution af vand samt afledning og rensning af spildevand er underlagt prisregulering, jf. bestemmelser i Vandsektorloven mv. Forsyningsselskabernes prissætning er pålagt at følge det såkaldte hvile i sig selv-princip. Dermed kan parterne ikke udføre en kommerciel prissætning mv. på markederne for vand og spildevand – hverken før eller efter fusionen. Egedal Kommune, Furesø Kommune, Hørsholm Kommune og Ballerup Kommune er aktive på det østdanske marked for engrossalg af fysisk elektricitet. De fire kommuners samlede el-produktion udgør dog langt under 15 procent af det østdanske marked for engrossalg af fysisk elektricitet. Derfor er det østdanske marked for engrossalg af fysisk elektricitet ikke et berørt marked i nærværende fusion. Fusionen blev derfor godkendt på baggrund af en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Forsyning

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Produktion og distribution af vand; afledning og rensning af spildevand; Engrossalg af fysisk elektricitet