Mødedato: 13-12-2017

fusion mellem forsyningskoncernerne i Esbjerg kommune og Varde kommune

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem forsyningskoncernerne i Esbjerg Kommune og Varde Kommune. Transaktionen gennemføres ved, at aktiverne i Varde Forsyning A/S overføres til Esbjerg Forsyning Holding A/S med sidstnævnte selskab som det fortsættende holdingselskab, der betegnes DIN Forsyning Holding A/S. Efter transaktionen vil DIN Forsyning Holding A/S være ejet af de to kommuner i fællesskab og dermed være underlagt fælles kontrol. Varde Forsyning A/S varetager gennem dets datterselskaber følgende aktiviteter: indvinding og distribution af vand, afledning og rensning af spildevand, produktion af fjernvarme, distribution og transmission af fjernvarme og – i mindre omfang – elproduktion. Derudover varetager Varde Forsyning A/S gennem et datterselskab indsamling og håndtering af affald, herunder drift af genbrugspladser. Esbjerg Forsyning Holding A/S varetager gennem dets datterselskaber følgende aktiviteter: indvinding og distribution af vand, afledning og rensning af spildevand, produktion af fjernvarme, distribution og transmission af fjernvarme og – i mindre omfang – elproduktion. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant