Mødedato: 26-04-2018

Fusion mellem Holmris og B8

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Holmris A/S og B8 A/S. Holmris A/S med tilhørende datterselskaber (”Holmris Group”) er aktiv inden for møbelindustrien, herunder gennem udvikling, produktion og salg af møbler og hertil relaterede aktiviteter til kontormiljøer, undervisningsmiljøer, institutioner, plejecentre og sygehuse samt hoteller og restauranter. B8 A/S (”B8”) er, ligesom Holmris, aktiv inden for møbelindustrien med udvikling, produktion og salg af indretningsløsninger og møbler til alle typer virksomheder. B8 er både et produktionsselskab og et salgsselskab. Ved fusionen erhverver Holmris 100 pct. af ejerandelene og enekontrol over B8 og det tilhørende datterselskab, DUBA-B8, af sælger, Bjerringbro Savværk Holding ApS. Efter fusionen vil Holmris have kontrol med B8 og herigennem med DUBA-B8. B8 vil indgå i Holmris Group på linje med Holmris’ øvrige datterselskaber. Holmris – og dermed også B8 – vil være ultimativt kontrolleret af BWB Partners I K/S. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte Holmris A/S erhvervelse af B8 A/S, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 1, jf. stk. 2, 1. pkt.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant