Mødedato: 30-05-2018

fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest og Investeringsforeningen Formuepleje

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Investeringsforeningen Absalon Invest og Investeringsforeningen Formuepleje. Fusionen indebærer, at de to investeringsforeninger sammenlægges til én investeringsforening med Investeringsforeningen Absalon Invest som den fortsættende investeringsforening. Samtlige afdelinger i Investeringsforeningen Formuepleje overdrages i forbindelse med gennemførelsen af fusionen til Investeringsforeningen Absalon Invest og videreføres uændret. Investeringsforeningen Absalon Invest og Investeringsforeningen Formuepleje har begge til formål at modtage midler fra offentligheden, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i instrumenter i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger, mv. Begge investeringsforeninger er organiseret i en række afdelinger med selvstændig administration og økonomi, som beskæftiger sig med forskellige typer af investeringer, fx opdelt efter geografisk område eller risikoprofil. Investeringsforeningernes afdelinger er børsnoterede og optaget til handel på Nasdaq Copenhagen. Da fusionen ikke gav anledning til problemer blev den godkendt efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant