Mødedato: 04-05-2011

Fusion mellem Investeringsforeningen Sparinvest Og EgnsINVEST

Resumé

Transaktionen omfattede en fusion mellem Investeringsforeningen Sparinvest og EgnsINVEST. Fusionen mellem Investeringsforeningen Sparinvest, Investeringsforeningen EgnsINVEST og Placeringsforeningen EgnsINVEST udgjorde en sammensmeltning af uafhængige virksomheder, jf. Konkurrencelovens § 12 a, stk. 1, nr. 1, i form af en “uegentlig” fusion med Investeringsforeningen Sparinvest som den fortsættende forening. Investeringsforeningen Sparinvest sammensmeltes endvidere med Afdeling 13, OMX C20 Aktier, der udgjorde en del af Investeringsforeningen Sparindex, jf. konkurrencelovens § 12 a, stk. 1, nr. 1. Fusionen gav ikke anledning til indsigelse, hvorfor denne blev godkendt på baggrund af forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Brancher

Bank

Samhandeler

Ikke relevant

Metoder

Ikke angivet

Produktmarkeder

Investeringsforening