Mødedato: 08-04-2013

Fusion mellem Investeringsforeningen Sparinvest og Investeringsforeningen Sparindex

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Investeringsforeningen Sparinvest og Investeringsforeningen Sparindex. Fusionen udgør en sammensmeltning af uafhængige virksomheder i form af en “uegentlig” fusion med Investeringsforeningen Sparinvest som den fortsættende forening. Investeringsforeningen Sparindex opløses uden likvidation ved overdragelse af sine aktiver og forpligtelser som helhed til Investeringsforeningen Sparinvest mod vederlag til investorerne i Investeringsforeningen Sparindex i form af andele udstedt af Investeringsforeningen Sparinvest, idet samtlige afdelinger i Investeringsforeningen Sparindex overflyttes til Investeringsforeningen Sparinvest. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant