Mødedato: 28-03-2014

Fusion mellem Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger og Pensionskassen for Kontorpersonale

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger og Pensionskassen for Kontorpersonale. Fusionen finder sted som en virksomhedssammenlægning med Pensionskassen for Socialrådgivere og Socialpædagoger som den fortsættende pensionskasse og Pensionskassen for Kontorpersonale som den ophørende pensionskasse. Fusionen gennemføres som en fuldstændig sammenlægning, hvor den ophørende pensionskasse overfører samtlige aktiver og passiver samt medlemsbestand til den fortsættende pensionskasse. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant