Mødedato: 28-03-2014

Fusion mellem Pensionskassen for Sygeplejersker og Pensionskassen for Lægesekretærer

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Pensionskassen for Sygeplejersker og Pensionskassen for Lægesekretærer. Fusionen finder sted som en virksomhedssammenlægning med Pensionskassen for Sygeplejersker som den fortsættende pensionskasse og Pensionskassen for Lægesekretærer som den ophørende pensionskasse. Fusionen gennemføres som en fuldstændig sammenlægning, hvor den ophørende pensionskasse overfører samtlige aktiver og passiver samt medlemsbestand til den fortsættende pensionskasse. I forbindelse med fusionen skifter den fortsættende pensionskasse navn til Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer. Både Pensionskassen for Sygeplejersker og Pensionskassen for Lægesekretærer har aktiviteter indenfor pensionsydelser og formueforvaltning. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant