Mødedato: 21-06-2013

Fusion mellem Posten Norge A/S og Danske Fragtmænd A/S

Resumé

Sagen vedrører Posten Norge AS og Fragtmænd Holding A/S’ fælleskontrol med Danske Fragtmænd A/S. Transaktionen medfører, at Posten Norge AS erhverver 34 % af aktierne i Danske Fragtmænd A/S og indgår en aktionæroverenskomst med den nuværende eneaktionær i Danske Fragtmænd A/S, Fragtmænd Holding A/S, om parternes samarbejde i ejerskabet af Danske Fragtmænd A/S. Posten Norge A/S er et norsk aktieselskab ejet af den norske stat. Posten Norge-koncernen er en nordisk post- og logistikkoncern, som udvikler og leverer helhedsløsninger inden for post, kommunikation og logistik med Norden som hjemmemarked. Danske Fragtmænd A/S er et dansk aktieselskab ejet af Fragtmænd Holding A/S, som er indirekte ejet af en række fragtmænd. Selskabet tilbyder alene og gennem sine to datterselskaber Danske Fragtmænd Express A/S og Danske Fragtmænd Logistik A/S totalløsninger til indenlandske transporter i Danmark. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendte fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Rådet

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant