Mødedato: 21-07-2017

fusion mellem Shipping Holding A/S og Danish Stevedore A/S

Resumé

Sagen vedrører en fusion mellem Shipping Holding A/S og Danish Stevedore A/S. Transaktionen finder sted ved at Shipping Holding A/S erhverver 95,45 pct. af aktiekapitalen i Danish Stevedore A/S, hvorved Shipping Holding A/S opnår enekontrol. De resterende aktier vil efter fusionen være fordelt mellem selskaberne Rylevej Holding ApS, Konge Holding ApS og DYCHolding ApS, der hver vil eje 1,52 pct. af aktiekapitalen. Shipping Holding A/S, der er en del af koncernen A/S United Shipping & Trading Company, som ejes af Sellnvest ApS, driver gennem sine datterselskaber forretning inden for forskellige grene af shippingbranchen, herunder stevedoring, ship agency, chartering, lastbiltransport og lagerlogistik primært i Norden, men til dels også i det øvrige Europa. Danish Stevedore A/S driver national stevedorevirksomhed og er i begrænset omfang også aktiv inden for national lastbiltransport. Da fusionen ikke gav anledning til indsigelser, godkendte KFST den efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

§ 12c, stk. 7

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant

Produktmarkeder

Shipping