Mødedato: 29-06-2023

Fusion mellem Sparekassen Danmark og Totalbanken A/S, samt Sparekassen Danmarks erhvervelse af enekontrol over Stonehenge Fondsmæglerskab A/S

Resumé

Ved transaktionen foretages en selskabsretlig fusion af Sparekassen Danmark og Totalbanken med Sparekassen Danmark som fortsættende selskab. Parterne ejer hver især minoritetsandele i Stonehenge før fusionen. Som følge af den forøgede ejerandel i Stonehenge erhverver Sparekassen Danmark negativ enekontrol over Stonehenge ved transaktionen. Sparekassen Danmark er en garantsparekasse med hovedsæde i Vrå i Vendsyssel. Sparekassen Danmark er aktiv inden for bankvirksomhed og tilbyder ydelser inden for privat, erhverv og investering. Sparekassen Danmark formidler produkter og tjenesteydelser på vegne af en række samarbejdspartnere, primært inden for realkredit, investering, pension og forsikringer. Sparekassen Danmark har afdelinger i flere dele af Jylland samt i København. Sparekassen Danmark har datterselskabet Spar D Ejendomme ApS. Totalbanken er et børsnoteret aktieselskab med hovedsæde i Aarup på Fyn. Totalbanken er aktiv inden for bankvirksomhed og tilbyder ydelser inden for privat og erhverv. Totalbanken formidler produkter og tjeneste-ydelser på vegne af en række samarbejdspartnere, primært inden for re-alkredit, investering, pension og forsikringer. Totalbanken ejer leasing-selskabet Dansk Erhvervsfinansiering A/S. Stonehenge er et selvstændigt fondsmæglerselskab, der tilbyder aktiv for-mueforvaltning. Stonehenges primære aktivitet er at yde investeringsråd-givning for Investeringsforeningen Stonehenge, samt varetage markeds-føring og distribution af foreningens andele. Idet fusionen på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke giver anledning til indsigelser, har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen godkendt fusionen efter en forenklet sagsbehandling, jf. konkurrencelovens § 12 c, stk. 7.

Myndigheder

Styrelsen

Regler

Fusion

Udfald

Godkendt

Opfølgninger

Nej

Litra

12 c, stk. 7.

Skadesteorier

Ingen

Samhandeler

Ikke relevant